esallent

Bases concurs de video

BASES DEL PREMI VÍDEO – XIII TROBADA SCHCT

INSTRUCCIONS PER PARTICIPAR EN LA MODALITAT DE VÍDEO
XIII TROBADA DE LA SCHCT

Sant Feliu de Guíxols, 26 a 28 de setembre de 2014
http://13-thct.espais.iec.cat/

 

1. Característiques del vídeo

 •  El format del vídeo ha de ser compatible per ser penjat a les plataformes de vídeo ‘YouTube’ i ‘Vimeo’. Els formats admesos són els següents:
  • MOV
  • MPG4
  • AVI
  • 3GPP
  • FLV
 • La durada del vídeo no pot ser superior a 8 minuts.
 • Es poden enviar fins a un màxim de 2 vídeos per autor.
 • Recomanem un màxim de 500MB de pes per vídeo.
 • Les/els autores/s del vídeo han de disposar dels drets de qualsevol contingut (música, àudios, imatges…) que hauran d’adjuntar i ser visibles en el vídeo.
 • Si als vídeos s’utilitza una llengua diferent al català o al castellà caldrà incorporar subtítols en qualsevol de les llengües esmentades.

 

2.  Temes dels vídeos

 • Els temes sobre els que han de tractar els vídeos han d’estar relacionats amb els objectius de la Societat organitzadora: història de la ciència, de la tècnica i de la medicina. A tall indicatiu, la Trobada d’enguany centra l’atenció en alguns àmbits específic, que es poden consultar a http://13-thct.espais.iec.cat/
 • Animem a aquelles/s participants (estudiants de màster i de doctorat) que dubtin sobre el tema de l’audiovisual que desitgen realitzar a exposar en un vídeo les idees principals del seu treball, projecte o tesi.

 

3.  Registre i lliurament

 • La inscripció a la secció de vídeos és gratuïta i oberta a tot el públic en general.
 • Aquells que, a més, vulguin assistir al congrés hauran d’inscriure’s per la via que indica la SCHCThttp://13-thct.espais.iec.cat En aquest sentit, la SCHCT atorga un número limitat de beques d’inscripció i allotjament (a estudiants, jubilats o persones que acreditin dificultats econòmiques).
 • El termini límit d’inscripció al concurs finalitzarà el dia 15 de setembre de 2014 a les 00:00 hores. A l’enviament del vídeo cal afegir una breu descripció o resum de la proposta audiovisual (màx. 150 paraules).
 • L’enviament de vídeos es podrà fer a través de:
  • e-mail (we transfer-recomanat), a l’adreça-e: video2014schct@gmail.com
  • lliurament de DVD de dades o llapis USB, a la següent adreça:
   SCHCT, filial de l’IEC
   Carme 47, 08001 Barcelona

 

4.   Drets

 •  La participació en el present concurs suposa el consentiment implícit dels participants quant a la utilització, publicació i reproducció sense limitacions per part dels responsables i coordinadors de la Trobada de la SCHCT (2014), de la seva imatge i nom en qualsevol tipus d’activitat de promoció, publicació, inclòs Internet, sense que aquesta utilització confereixi cap dret de remuneració o benefici.

 

5. Jurat i premi

 •  El jurat estarà constituït per 3 membres responsables de la organització de la Trobada de la SCHCT.
 • S’estableix un únic premi de 500 euros pel vídeo guanyador. El premi podrà ser declarat desert a petició del jurat.

 

6. Recursos per a l’elaboració de vídeos

 

7. Alguns exemples de vídeos sobre ciència

 

Amb molt de gust solucionarem qualsevol dubte que tingueu mitjançant l’adreça-e video2014schct@gmail.com

 

Versió PDF d’aquestes bases

Conferències i activitats paral·leles

Durant la Trobada s’organitzaran conferències plenàries, una taula rodona sobre vies de professionalització en història de la ciència, rutes i itineraris culturals basats en la història i la ciència a Sant Feliu de Guíxols, així com altres activitats culturals paral·leles, el programa detallat de les quals s’anunciarà oportunament.

Beques

La Societat ofereix beques d’inscripció i beques de viatge i allotjament per a persones estudiants i llicenciades en situació d’atur, i també per a altres persones que demostrin que les necessiten, sempre que siguin sòcies/s de la SCHCT. Us recordem que la quota de soci és de vint euros anuals per a les/als estudiants, i llicenciades/s en atur.

Totes les persones interessades a obtenir una beca han d’enviar un escrit de sol·licitud, juntament amb la inscripció, abans del 15 de juny de 2014, en el qual han d’indicar quin tipus d’ajut sol·liciten i el motiu de la petició a l’adreça electrònica trobada2014schct@gmail.com. També han d’especificar, si correspon, el centre on figuren com a alumnes. Si la beca és d’inscripció, no caldrà desemborsar-la quan es faci la sol·licitud.

Sessions científiques, comunicacions orals, pòsters i vídeos

Seccions científiques

 1. Secció de pòsters (coord. Sara Fajula i Laura Valls)
 2. Secció de videos (coord. Òscar Montero i Ignasi Medà)
 3. Història de la ciència i ensenyament (coord. Pere Grapí i M. Rosa Massa)
 4. Instruments científics i museus de ciència (coord. Ignacio Suay i Santi Vallmitjana)
 5. Ciència i ciutat (coord. Agustí Nieto i Oliver Hochadel)
 6. Medicina i etnografia a Catalunya. L’escriptura etnogràfica i la salut (coord. Enrique Perdiguero i Josep M. Comelles).
 7. La història de la ciència en les controvèrsies científiques i socials actuals (coord. Ximo Guillem)
 8. La ciència dins la ficció literaria (coord. Pasqual Bernat)
 9. Municipis i salut (coord. Eva Canaleta i Joana Pujades)
 10. Rafael Patxot com a pretext: els mecenatges científics (coord. Sílvia Alemany)

Comunicacions orals, pòsters i vídeos

Les/els autores/s també poden fer propostes en la modalitat de comunicacions orals no agrupades en sessions, de pòsters, o de vídeos.

El termini d’enviament de les contribucions és del 18 de març al 15 de maig del 2014. Els resums dels pòsters i de les comunicacions que no arribin dins el termini establert no apareixeran en el programa de la Trobada. Cal enviar les propostes a l’adreça electrònica trobada2014schct@gmail.com i indicar en l’assumpte «Trobada 2014 – comunicació» o «Trobada 2014 – pòster»,  o «Trobada 2014 – vídeo» segons la modalitat.

Podeu descarregar el model de resum al següent enllaç: Model de resum

Els pòsters s’exposaran a la seu del Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols durant un període d’un mes a partir de l’inici de la Trobada, i també s’inclouran al llibre de resums de la Trobada. Els autors els podran presentar en el marc d’una sessió específica. Enguany, per segona vegada, es convoca el Premi Trobada SCHCT al millor pòster.

Podeu descarregar un model indicatiu de pòster al següent enllaç: Model de pòster

Els vídeos seran presentats i discutits en el marc d’una sessió pròpia, si bé poden estar lligats a una sessió específica de la Trobada. Enguany, per primera vegada, es convoca el Premi Trobada SCHCT al millor video.

La durada de les comunicacions és de quinze minuts, més cinc minuts per a preguntes o un breu debat, agrupats al final de cada sessió. Cada persona pot defensar una sola comunicació, o dues com a màxim, si ho fa en col·laboració amb altres inscrits.

El Comitè Científic pot recomanar als autors la modalitat de presentació. L’acceptació de les contribucions es comunicarà abans del dia 31 de maig de 2014.

Dates que cal recordar

 • 28 de febrer de 2014, data límit per a presentar propostes de simposis.
 • 18 de marc – 15 de maig de 2014, termini d’enviament de resums de comunicacions, pòsters i vídeos.
 • 31 de maig de 2014, comunicació de l’acceptació de les contribucions (comunicacions, pòsters i vídeos).
 • 15 de juny de 2014, data límit de sol·licitud de beca
 • 30 de juny de 2014, comunicació de concessió de beques
 • Fins el 31 de juliol de 2014: termini de pagament per a inscripcions reduïdes.
 • 1 d’agost de 2014: inici període de pagament per la inscripció general.