Sessions científiques, comunicacions orals, pòsters i vídeos

Seccions científiques

  1. Secció de pòsters (coord. Sara Fajula i Laura Valls)
  2. Secció de videos (coord. Òscar Montero i Ignasi Medà)
  3. Història de la ciència i ensenyament (coord. Pere Grapí i M. Rosa Massa)
  4. Instruments científics i museus de ciència (coord. Ignacio Suay i Santi Vallmitjana)
  5. Ciència i ciutat (coord. Agustí Nieto i Oliver Hochadel)
  6. Medicina i etnografia a Catalunya. L’escriptura etnogràfica i la salut (coord. Enrique Perdiguero i Josep M. Comelles).
  7. La història de la ciència en les controvèrsies científiques i socials actuals (coord. Ximo Guillem)
  8. La ciència dins la ficció literaria (coord. Pasqual Bernat)
  9. Municipis i salut (coord. Eva Canaleta i Joana Pujades)
  10. Rafael Patxot com a pretext: els mecenatges científics (coord. Sílvia Alemany)

Comunicacions orals, pòsters i vídeos

Les/els autores/s també poden fer propostes en la modalitat de comunicacions orals no agrupades en sessions, de pòsters, o de vídeos.

El termini d’enviament de les contribucions és del 18 de març al 15 de maig del 2014. Els resums dels pòsters i de les comunicacions que no arribin dins el termini establert no apareixeran en el programa de la Trobada. Cal enviar les propostes a l’adreça electrònica trobada2014schct@gmail.com i indicar en l’assumpte «Trobada 2014 – comunicació» o «Trobada 2014 – pòster»,  o «Trobada 2014 – vídeo» segons la modalitat.

Podeu descarregar el model de resum al següent enllaç: Model de resum

Els pòsters s’exposaran a la seu del Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols durant un període d’un mes a partir de l’inici de la Trobada, i també s’inclouran al llibre de resums de la Trobada. Els autors els podran presentar en el marc d’una sessió específica. Enguany, per segona vegada, es convoca el Premi Trobada SCHCT al millor pòster.

Podeu descarregar un model indicatiu de pòster al següent enllaç: Model de pòster

Els vídeos seran presentats i discutits en el marc d’una sessió pròpia, si bé poden estar lligats a una sessió específica de la Trobada. Enguany, per primera vegada, es convoca el Premi Trobada SCHCT al millor video.

La durada de les comunicacions és de quinze minuts, més cinc minuts per a preguntes o un breu debat, agrupats al final de cada sessió. Cada persona pot defensar una sola comunicació, o dues com a màxim, si ho fa en col·laboració amb altres inscrits.

El Comitè Científic pot recomanar als autors la modalitat de presentació. L’acceptació de les contribucions es comunicarà abans del dia 31 de maig de 2014.