Beques

La Societat ofereix beques d’inscripció i beques de viatge i allotjament per a persones estudiants i llicenciades en situació d’atur, i també per a altres persones que demostrin que les necessiten, sempre que siguin sòcies/s de la SCHCT. Us recordem que la quota de soci és de vint euros anuals per a les/als estudiants, i llicenciades/s en atur.

Totes les persones interessades a obtenir una beca han d’enviar un escrit de sol·licitud, juntament amb la inscripció, abans del 15 de juny de 2014, en el qual han d’indicar quin tipus d’ajut sol·liciten i el motiu de la petició a l’adreça electrònica trobada2014schct@gmail.com. També han d’especificar, si correspon, el centre on figuren com a alumnes. Si la beca és d’inscripció, no caldrà desemborsar-la quan es faci la sol·licitud.