Inscripcions

Tipus d’inscripció:

  • Quota d’inscripció reduïda: 90 € per als socis de la SCHCT, de qualsevol altra societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans i de la Societat Europea d’Història de la Ciència, i també per a persones vinculades a la Universitat de Girona i a les entitats culturals de la Vall d’Aro.
  • Quota d’inscripció reduïda + quota soci ordinari SCHCT 2014: 125 € (110€ per a estudiants, jubilats i aturats). Les persones que es vulguin acollir a aquesta modalitat hauran d’emplenar, també, els documents d’alta de sòcia/soci i enviar-los a schct@iec.cat
  • Quota d’inscripció especial: 150 € per als socis de qualsevol altra entitat pertanyent al món de la història de la ciència, de la tècnica i de la medicina.
  • Quota d’inscripció general: 180 €.

Terminis de pagament:

  • Quotes reduïdes o especials: fins al 31 de juliol de 2014.
  • Quota general: a partir de l’1 d’agost de 2014.

Formulari d’inscripció i pagament: