Programa

Programa de la XIII Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica

DIVENDRES, 26 de setembre de 2014

9.00-11.00h. Sala Abat Panyelles
Sessió 1. Ciència i ciutat: una història urbana de la ciència: Barcelona 1888-1929
Coordinen: Agustí Nieto-Galan, Oliver Hochadel

  • Pedro Ruiz, Antoni Roca. Divulgació de l’astronomia i regeneració cultural a la Barcelona de les primeres dècades del segle XX
  • Jesús María Galech. Geologia i art a l’Exposició Universal de Barcelona de 1888: el “Panorama dioràmic excursió a Montserrat”
  • Oliver Hochadel. Un zoo atípic? Francesc Darder i el seu jardí d’aclimatació a Barcelona al voltant del 1900
  • Agustí Nieto-Galan. Un ‘mort de gana’ al Pavelló de la Ciència: Giovanni Succi qüestiona l’autoritat dels metges a l’Exposició Universal de Barcelona de 1888
  • Jaume Valentines, Jaume Sastre. Seducció i disciplina: oci tecnològic a la Barcelona entre exposicions internacionals (1888-1929)

11.00-11.30h. Cafè

11.30-13.30h. Sala Abat Panyelles
Sessió 2. La ciència dins la ficció literaria
Coordina: Pasqual Bernat

  • Pasqual Bernat. Literatura i antropologia al segle XIX. El cas de Jules Verne i l’origen de l’home
  • Juan Marcos Bonet Safont. La imagen oculta o esotérica del magnetismo animal en la literatura de ficción: el caso de Emilio Carrière (1881-1947)
  • Anna-Maria Corredor. Màquines, progrés i literatura: l’exemple de Zola
  • Xavier Duran. De Chaucer a Pynchon: visions literàries de la química
  • Enric Pérez, Nemrod Carrasco. De plátanos, aguacates, hipérbolas y energías
  • Carlos Amaya, Òscar Montero Pich. Divulgació científica a través de la dramatúrgia d’experiments psicològics

13.30-15.30h. Dinar lliure

15.30-16.30h. Sessió 3

Sessió 3. Sala Abat Panyelles. La història de la ciència en vídeo
Coordinen: Òscar Montero, Ignasi Medà

  • Laura Valls. Un mamut al parc
  • Josep M. Comelles. El sofà amb…
  • Carlos Acosta Rizo. En busca del patrimonio científico universitario
  • Àlvar Martínez, Empar Pons. Les dues vides científiques de Josefa Barba-Gosé Flexner
  • Jaume Valentines. Una trucada per a la número 2.

16:30-17.45h. Sessió 4

Sessió 4. Sala Abat Panyelles. Ciència i Tecnologia al segle XX
Coordina: Jordi Ferran

  • Jordi Ferran. “Los progresos científicos” E.A.J.1, 20:15h
  • Judit Gil. Canvi en la percepció de la natura a Catalunya als 70 i 80
  • Alejandro Ricart. Traçat i orientació de la base de la Gran Piràmide d’Egipte
  • Ignasi Medà. Informàtica, videojocs i autogestió de coneixement a Espanya als anys 80
  • Francesc Xavier Barca. La nova història cultural en la història de la ciència a Catalunya
  • Daniel Vallès. La introducció de la industria dels gasos industrials a Catalunya: el cas d’Abelló-Linde, S.A.

17.45-18.15h. Cafè

18.15h. Sala Abat Panyelles
Sessió inaugural i conferència plenària
Presenta i modera: Agustí Nieto-Galan

  • Jaume Sastre (Investigador independent). El mite de la màquina: tecnologia, museus i ideologia

19.45h. RUTA Història de la Ciència 1
Presenten: Alfons Zarzoso, Laura Francès

  • Itinerari pel Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols: l’exposició “Curar-se en salut” i les torres del Corn i del Fum.

DISSABTE, 27 de setembre de 2014

9.00-11.00h. Sala Abat Panyelles
Sessió 5. History matters: La història de la ciència en les controvèrsies científiques i socials actuals
Coordina: Ximo Guillem-Llobat

  • Eva María Trescastro-López. Aliments funcionals: necessitat o luxe? A propòsit de la polèmica històrica sobre les vitamines
  • Josep Lluís Barona. La salut, l’expert i el codi penal. Al voltant de la psiquiatria forense
  • José Ramon Bertomeu. Ciència, justícia i crim: la identitat de la sang durant el segle XIX
  • Ximo Guillem-Llobat, Carmel Ferragud Domingo, María Luz López Terrada, Àlvar Martínez Vidal, Xavier Martínez Monzó. Les controvèrsies sobre la regulació dels edulcorants: de la sacarina a l’estèvia
  • Nathalie Jas, Gerald Markowitz, Alfredo Menéndez. Presentacions en format de vídeo

11.00-11.30h. Cafè

11.30-13.00h. Sala Abat Panyelles
Sessió 6. Rafael Patxot com a pretext: els mecenatges científics
Coordina: Sílvia Alemany

  • Xavier Duran. Rafael Patxot: un esbòs biogràfic
  • Maria Àngels Suquet. Rafael Patxot protagonista dels tallers d’història de l’arxiu municipal de Sant Feliu de Guíxols
  • Eliseu Guillamón. La descoberta del jardí de la Masia Mariona
  • Santiago Vallmitjana, Jorge Núñez, Antonio Marzoa. La ullera astronòmica de Rafael Patxot i Jubert
  • Oriol Puig. Rafael Patxot, Pioner en observació meteorològica i en l’estudi dels núvols
  • Joaquim M. Puigvert. Rafael Patxot i els mecenatges culturals. L’exemple de l’Estudi de la Masia
  • Àlvar Martínez, Empar Pons. Una científica a l’exili: l’insòlit itinerari de Josefa Barba-Gosé (Barcelona 1904-Filadèlfia 2000)

13.00-14.00h. Passadís 4a planta Museu
Sessió 7. Presentació dels pòsters
Coordinen: Sara Fajula, Laura Valls

  • Francesc Aicart. Agustí Casas i Vinyas i Rafael Patxot i Jubert: punts de trobada de dues trajectòries vitals paral·leles
  • Sara Fajula. Les revistes i la planificació familiar durant la transició democràtica
  • Miquel Carandell. Històries de Ciències: Rutes científiques per la ciutat de Barcelona
  • Andrea Graus. Humbert Torres: metapsíquica i espiritisme a l’exili
  • Alfons Zarzoso, Sara Fajula. Els metges com a públic: el COMB i el patrimoni mèdic
  • Maria Montava Gadea, Antoni Roca. La contribució de Francesc Santponç a la tecnologia de vapor a Catalunya (1756-1821)

14.00-16.00h. Dinar lliure

16.00-18.00h. Sessions paral·leles 8 i 9:

Sessió 8. Sala Abat Panyelles. Història de la ciència i ensenyament
Coordinen: Pere Grapí, Maria Rosa Massa

  • Marina Castells. Els inicis de la Conferència Physica: anàlisi del discurs inaugural de Francesc Subiràs (1764)
  • Agustí Camós, Raimon Sucarrats. L’ús d’un assaig sobre història de la ciència com a recurs en l’ensenyament a secundària
  • J. M. Fernández Novell, Carme Zaragoza. Història de la ciència naturalment
  • Iolanda Guevara. Diagrames històrics en els inicis de l’aprenentatge de l’àlgebra
  • Núria Solsona. Ús didàctic dels instruments de vidre en els laboratoris de química escolars
  • Johanna Camacho, Núria Solsona. Aportes de las mujeres en el año internacional de la cristalografía
  • Antoni Libran. L’àtom químic i la imatge social de la ciència
  • Mercè Izquierdo. De com Laurent va inventar les molècules orgàniques. Què ens suggereix, als professors de química?
  • Fàtima Romero. El diàleg sobre l’Aritmètica a la Arithmética Práctica y Speculativa de Juan Pérez de Moya

Lliurament del Premi Quintana Marí al millor treball de recerca de batxillerat del curs 2013-2014.

Sessió 9. Sala Annexa. Medicina i etnografia a Catalunya
Coordinen: Enrique Perdiguero, Josep M. Comelles

  • Josep Barceló Prats. “Heroísmos”: El cine i la pràctica mèdica a la Tarragona de principis del segle XX
  • Lina Casadó. L’etnografia de Ramona Via a la Catalunya franquista
  • Josep M. Comelles. Folkmedicina i preocupacions ciutadanes a la Catalunya franquista. El “Consejo del Doctor” a la revista “Destino” (1954-1959)
  • Laura Francès San Martín. Els museus com a eina de difusió del folklore mèdic. L’exemple de “Curar-se en salut”
  • Sandra E. Guevara Flores. El cocolitzli de 1545 en la Nueva España. Estudio biopsicosocial de la enfermedad
  • Marisa Plaza Molina. Autoatenció, plantes remeieres i medicalització: canvis i continuïtats
  • Anton Pujol Bertran, Josep Porres Forner. Plantes d’ús medicinal a Speculum al foderi”, tractat català del segle XV sobre sexologia
  • Isabella Riccò. La “medicina popular” a la Catalunya actual: una comparació entre velles i noves pràctiques de curanderia
  • Rosa M. Subirós Teixidor. “Malalties populars” a Catalunya.

18.00-18.30h. Cafè

18.30h. Sala Abat Panyelles
Taula Rodona. La història de la ciència: comunicació, públics, vies de professionalització
Presenta i modera: Oliver Hochadel

Participen:

  • Irene Lapuente (La Mandarina de Newton)
  • Genís Sinca (escriptor i periodista)
  • Anna Omedes (directora del Museu de Ciències Naturals de Barcelona)
  • Enric H. March (professor de secundària, blogger)
  • Juli Esteve (periodista i documentalista de TV)
  • Michele Catanzaro (periodista, activista i promotor científic)

20.00h. Assemblea General de la SCHCT

20.30h. RUTA Història de la Ciència 2
Presenten: Sílvia Alemany, Joaquim M. Puigvert

  • Itinerari sobre els llocs de Rafael Patxot a Sant Feliu de Guíxols
  • Sopar ofert per la SCHCT
   Lloc: Casa de Salvament (lloc on acabarà l’itinerari anterior)

DIUMENGE, 28  de setembre de 2014

9.30-11.30h. Sessions paral·leles 10 i 11:

Sessió 10. Sala Abat Panyelles. Instruments científics, patrimoni i museus de ciència
Coordinen: Ignacio Suay, Santi Vallmitjana

  • Mònica Blanco Abellán. Edmund Stone i l’estudi d’instruments matemàtics: el cas del sector anglès
  • Pere Grapí. Instruments de la física experimental en els laboratoris de química de final del segle XVIII
  • Carles Puig Pla. Objectes tècnics i objectes naturals: estratègies d’obtenció i formes de representació a la RACAB
  • Jesús Sánchez Miñana. José Simón y Castañer (1814-1876), el mataronense que descubrió a Madrid la luz eléctrica
  • Santiago Vallmitjana Rico. Instruments científics i llibres de Física en la Universitat de Barcelona en el període 1860-1910

Sessió 11. Sala Annexa. Medicina i Història
Coordina: Pere Salas

  • Eduardo Bueno, Enrique Perdiguero. Higiene i salubritat a l’Alacant del segle XVIII: problemes i solucions
  • Xavier García Ferrandis. La sanitat en una ciutat en guerra (València, 1936-1939)
  • Pere Salas Vives. Sanitat urbana i política liberal (Mallorca 1855-1923)
  • Joan March, Francesc Bujosa, Agustín Ceba, Andrés Jaume. Remedia et vires medicamentorum. Farmacologia i biopatografia cartesiana
  • Ferran Sabaté Casellas. La divulgació de la ciència i la tècnica a la Barcelona del segle XIX a través del fons de la Biblioteca Arús
  • Àlvar Martínez Vidal, Alfons Zarzoso. Medicina de família per un retorn imaginari de l’exili: les ponències de sanitat de l’Agrupació de Metges Catalans (Montpeller-Tolosa, 1944-1945)

11.30-12.00h. Cafè

12.00h. Lliurament de premis

12.15h. Sala Abat Panyelles
Conferència plenària
Presenta i modera: José Pardo Tomás

  • Maurizio Rippa Bonati (Università di Padova). Anatomie animate – Iconografia “multistrato” del corpo umano

13.15h. Paraules de cloenda de la Presidenta.

Darrera acualització: 2014/08/01