Arxiu mensual: juny 2014

Bases concurs de video

BASES DEL PREMI VÍDEO – XIII TROBADA SCHCT

INSTRUCCIONS PER PARTICIPAR EN LA MODALITAT DE VÍDEO
XIII TROBADA DE LA SCHCT

Sant Feliu de Guíxols, 26 a 28 de setembre de 2014
http://13-thct.espais.iec.cat/

 

1. Característiques del vídeo

 •  El format del vídeo ha de ser compatible per ser penjat a les plataformes de vídeo ‘YouTube’ i ‘Vimeo’. Els formats admesos són els següents:
  • MOV
  • MPG4
  • AVI
  • 3GPP
  • FLV
 • La durada del vídeo no pot ser superior a 8 minuts.
 • Es poden enviar fins a un màxim de 2 vídeos per autor.
 • Recomanem un màxim de 500MB de pes per vídeo.
 • Les/els autores/s del vídeo han de disposar dels drets de qualsevol contingut (música, àudios, imatges…) que hauran d’adjuntar i ser visibles en el vídeo.
 • Si als vídeos s’utilitza una llengua diferent al català o al castellà caldrà incorporar subtítols en qualsevol de les llengües esmentades.

 

2.  Temes dels vídeos

 • Els temes sobre els que han de tractar els vídeos han d’estar relacionats amb els objectius de la Societat organitzadora: història de la ciència, de la tècnica i de la medicina. A tall indicatiu, la Trobada d’enguany centra l’atenció en alguns àmbits específic, que es poden consultar a http://13-thct.espais.iec.cat/
 • Animem a aquelles/s participants (estudiants de màster i de doctorat) que dubtin sobre el tema de l’audiovisual que desitgen realitzar a exposar en un vídeo les idees principals del seu treball, projecte o tesi.

 

3.  Registre i lliurament

 • La inscripció a la secció de vídeos és gratuïta i oberta a tot el públic en general.
 • Aquells que, a més, vulguin assistir al congrés hauran d’inscriure’s per la via que indica la SCHCThttp://13-thct.espais.iec.cat En aquest sentit, la SCHCT atorga un número limitat de beques d’inscripció i allotjament (a estudiants, jubilats o persones que acreditin dificultats econòmiques).
 • El termini límit d’inscripció al concurs finalitzarà el dia 15 de setembre de 2014 a les 00:00 hores. A l’enviament del vídeo cal afegir una breu descripció o resum de la proposta audiovisual (màx. 150 paraules).
 • L’enviament de vídeos es podrà fer a través de:
  • e-mail (we transfer-recomanat), a l’adreça-e: video2014schct@gmail.com
  • lliurament de DVD de dades o llapis USB, a la següent adreça:
   SCHCT, filial de l’IEC
   Carme 47, 08001 Barcelona

 

4.   Drets

 •  La participació en el present concurs suposa el consentiment implícit dels participants quant a la utilització, publicació i reproducció sense limitacions per part dels responsables i coordinadors de la Trobada de la SCHCT (2014), de la seva imatge i nom en qualsevol tipus d’activitat de promoció, publicació, inclòs Internet, sense que aquesta utilització confereixi cap dret de remuneració o benefici.

 

5. Jurat i premi

 •  El jurat estarà constituït per 3 membres responsables de la organització de la Trobada de la SCHCT.
 • S’estableix un únic premi de 500 euros pel vídeo guanyador. El premi podrà ser declarat desert a petició del jurat.

 

6. Recursos per a l’elaboració de vídeos

 

7. Alguns exemples de vídeos sobre ciència

 

Amb molt de gust solucionarem qualsevol dubte que tingueu mitjançant l’adreça-e video2014schct@gmail.com

 

Versió PDF d’aquestes bases