Dates que cal recordar

  • 28 de febrer de 2014, data límit per a presentar propostes de simposis.
  • 18 de marc – 15 de maig de 2014, termini d’enviament de resums de comunicacions, pòsters i vídeos.
  • 31 de maig de 2014, comunicació de l’acceptació de les contribucions (comunicacions, pòsters i vídeos).
  • 15 de juny de 2014, data límit de sol·licitud de beca
  • 30 de juny de 2014, comunicació de concessió de beques
  • Fins el 31 de juliol de 2014: termini de pagament per a inscripcions reduïdes.
  • 1 d’agost de 2014: inici període de pagament per la inscripció general.